Konkurs graficzny programu Sztuka Wyboru 2023 - Aktualności - Sztuka Wyboru

Aktualności

Konkurs graficzny programu Sztuka Wyboru 2023

W ramach X edycji programu „Sztuka Wyboru” zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie graficznym Sztuki Wyboru. 

Fragment plakatu Anny Błażejewskiej
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
praca wyróżniona w 2022 roku

 

Celem Konkursu jest przeciwdziałanie problemom związanym z uzależnieniami, ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz promowanie pozytywnych alternatyw dla spędzania wolnego czasu. Problem uzależnień jest traktowany szeroko począwszy od niebezpieczeństwa używania środków psychoaktywnych takich jak narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe, poprzez uzależnienia od hazardu, aż po uzależnienia od nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • uczniowie w wieku 13-20 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) lub placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży,
  • studenci uczelni, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim,

Uczestnicy będą nagradzani w dwóch kategoriach. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesjonaliści w dziedzinie tworzenia plakatu oraz przedstawiciele każdego z Organizatorów.

Orientacyjne wartości nagród

  • za I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 800-1000 zł,
  • za II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 600-800 zł,
  • za III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400-600 zł.
  • wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej o wartości 250-400 zł.

Komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia innego podziału nagród, nagrodzone i wyróżnione plakaty zostaną wydrukowane i rozpropagowane w szkołach oraz opublikowane w ramach materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

 

podkom. Szymon Tworowski
specjalista ds. projektów multimedialnych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
email: szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl
tel.: 52 525 50 35, 600 983 144.

Pliki do pobrania