Konkurs graficzny programu Sztuka Wyboru 2022 - Regulaminy - Sztuka Wyboru

Regulaminy

Konkurs graficzny programu Sztuka Wyboru 2022

 
 

W ramach IX edycji programu „Sztuka Wyboru” zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie graficznym Sztuki Wyboru. 

Celem Konkursu jest: 
- zapobieganie uzależnieniom od Internetu, aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych;
- zapobieganie negatywnym konsekwencjom korzystania z mediów cyfrowych;
- motywowanie młodzieży do odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych;
- promowanie zdrowych nawyków i postaw, dzięki którym można bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych.

Tematyka plakatów może odzwierciedlać pozytywne rozwiązanie wybranego zagrożenia związanego z nieodpowiednim korzystaniem z mediów cyfrowych, na przykład:

  • ciągłe rozpraszanie uwagi przez powiadomienia z telefonów komórkowych - komórka daje głos tylko wtedy, kiedy dzieje się coś naprawdę ważnego,
  • ciągłe sprawdzanie statusów i postów znajomych - żyję własnym życiem, do cudzego tylko czasami zaglądam,
  • uzależnienie od gier komórkowych i komputerowych wymagających ciągłego poświęcania uwagi i zakupów wewnątrz gier - gram tylko w gry, które czegoś mnie uczą, kupowanie wygranej to nie wygrana,
  • koncentracja na kreowaniu własnego wizerunku w mediach elektronicznych - o tym, że jestem super, nie świadczy ilość like'ów tylko to że czuję się dobrze z samym sobą,
  • publikowanie zbyt wielu informacji o sobie - tylko najbliżsi znajomi wiedzą o mnie wszystko, reszta musi na to zasłużyć,
  • ograniczenie kontaktów międzyludzkich w spotkaniach w realu z rodziną i znajomymi – czas z rodziną i znajomymi to czas na tworzenie wspomnień, a nie na przeglądanie postów innych osób

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku 13-20 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) lub placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży. Prace konkursowe należy składać do dnia 7 listopada 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego). Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesjonaliści w dziedzinie tworzenia plakatu oraz przedstawiciele każdego z Organizatorów.

Orientacyjne wartości nagród

  • za I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 800-1000 zł,
  • za II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 600-800 zł,
  • za III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400-600 zł.
  • wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej o wartości 250-400 zł.

Komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia innego podziału nagród, nagrodzone i wyróżnione plakaty zostaną wydrukowane i rozpropagowane w szkołach oraz opublikowane w ramach materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Zgłoszenia do konkursu:

kom. Paulina Malinowska
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
na adres e-mail: paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
z tematem wiadomości „Sztuka wyboru - warsztaty”

Dodatkowych informacji może udzielić:

podkom. Szymon Tworowski
specjalista ds. projektów multimedialnych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
email: szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl
tel.: 52 525 50 35, 600 983 144.

 

Pliki do pobrania

Organizatorzy |

Kujawy-Pomorze   Województwo Kujawsko-Pomorskie   Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Fundacja Tumult